Zapomoga jest świadczeniem pieniężnym, które może zostać przyznane studentowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Pamiętaj, że:

  • zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim;
  • z tytułu tego samego zdarzenia można otrzymać tylko jedną zapomogę;
  • o zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi;
  • konieczne jest złożenie dokumentów w wersji papierowej (samo zarejestrowanie wniosku w systemie USOS nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku).

Jak złożyć wniosek o zapomogę:

1. Wypełnij odpowiedni wniosek w USOS w zakładce „DLA WSZYSTKICH” → „WNIOSKI”.
2. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzających okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
3. Złóż wniosek w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich – pokój nr 408 (IV piętro), Rektorat.

Komisja Stypendialna na rozpatrzenie Twojego wniosku ma miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące. Od decyzji Komisji Stypendialnej masz prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (wzór odwołania).