WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES SWOJEGO WYDZIAŁU WSKAZANY PONIŻEJ z dopiskiem KOMISJA STYPENDIALNA – WYDZIAŁ… (w przypadku doktorantów KOMISJA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW – WYDZIAŁ…):

UWAGA STUDENCIE!

Jeśli jeszcze nie wskazałeś numeru konta  bankowego w dziekanacie lub zmieniłeś nr konta, do wniosku o stypendium dołącz pismo (w wersji papierowej) z informacją o nr konta lub o zmianie nr konta.

Wydział Chemii  –  ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

tel. 56 611 4327

e-mail: kk@chem.umk.pl

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych –  ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3149

e-mail: gosiadur@umk.pl

Stypendia dla doktorantów:

Wnioski wraz  dokumentami należy przesyłać do Komisji Stypendialnej Doktorantów

Filozofia, Socjologia:

Na adres:  Komisja Stypendialna Doktorantów pokój 312

Fosa Staromiejska 1a

87-100 Toruń

Pedagogika, Bibliologia i Informatologia:

Pod adres: Komisja Stypendialna Doktorantów pokój AV

Lwowska 1

87-100 Toruń

Stypendia socjalne, specjalne dla studentów:

Studenci kierunków: socjologia, filozofia, kognitywistyka, dziennikarstwo, psychologia oraz studenci I roku MISH-S przesyłają wnioski wraz z pełną dokumentacją pocztą (najlepiej list polecony) pod adres:

Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Fosa Staromiejska 1A/106, 87-100 Toruń

Studenci pozostałych kierunków naszego wydziału przesyłają wnioski pocztą (najlepiej list polecony) pod adres:

Komisja Stypendialna UMK- skład orzekający WFiNS, ul. Lwowska 1A, pokój AV, 87-100 Toruń

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  –  ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3281

e-mail: jsk@fizyka.umk.pl

Wydział Humanistyczny –  ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3515

e-mail: radpiecz@umk.pl

Wydział Matematyki i Informatyki  –  ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3403

e-mail: jagmey@mat.umk.pl

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych  –  ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. 56 611 4442

e-mail: lidwis@biol.uni.torun.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  –  ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

STUDENCI:

tel. 56 611 4714

e-mail: jolanta@econ.umk.pl

DOKTORANCI

tel. 56 611 4609

e-mail: aneta.ch@umk.pl

Wydział Nauk Historycznych  –  ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3778

e-mail: gosia@umk.pl

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  –  ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń

tel. 56 611 2115

renata.galij@umk.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  –  ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

tel. 56 611 2584

e-mail: dorota.neumann@umk.pl

– Wydział Prawa i Administracji  –  ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

STUDENCI:

tel. 56 611 4108

e-mail: k.pancewicz@umk.pl

DOKTORANCI:

tel. 56-611-4018

e-mail: k_siodmiak@umk.pl

Wydział Sztuk Pięknych  –  ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń

tel. 56 611 3854

e-mail: ewapodgorska@umk.pl

Wydział Teologiczny  –  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń

tel. 56 611 4990

e-mail: ewarecz@umk.pl

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW I ZAPOMOGI W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY WYSYŁAĆ NA WSKAZANY PONIŻEJ ADRES z dopiskiem KOMISJA STYPENDIALNA – stypendium rektora (zapomoga):

Studenci kampusu toruńskiego UMK: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

tel. 056 611 20 73

e-mail: komisja.stypendialna@umk.pl