Stypendia Rektora dla studentów

Stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

.

Komisja Stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademicki 2021/2022 dla studentów otwarty będzie od dnia 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 29 października 2021 r. do godz. 23:59.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk wniosku wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 18 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres:

.

Kampus toruński:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

.

Collegium Medicum:

.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Skany wniosków przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

.

Wyjątkowo (!) studenci odbywający studia poza UMK w ramach programu Erasmus+ lub innego programu wymiany międzynarodowej, oprócz wysłania wniosku pocztą na ww. adres, proszeni są o przesłanie skanu podpisanego wniosku (oraz skanów dokumentów potwierdzających osiągnięcia) na adres:

Kampus toruński:   komisja.stypendialna@umk.pl

Collegium Medicum:   katarzyna.michalska@cm.umk.pl

.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

 .

Kontakt z Komisją Stypendialną:

Kampus toruński:   komisja.stypendialna@umk.pl

Collegium Medicum:   katarzyna.michalska@cm.umk.pl

.

Sposób dokumentowania osiągnięć studenta

.

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki