Dokumenty

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

.

Zarządzenie Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

.

Zarządzenie Nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r.- Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

.

Zarządzenie nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 138 Rektora UMK z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

.

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

.

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

.

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

.

Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki