Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 14 ust. 1  Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

 

w Kampusie Toruńskim – do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

w Collegium Medicum – do Działu Dydaktyki CM

 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej w siedzibie komisji stypendialnej na wydziale.

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki