STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Dokumenty

Poniżej znajdziesz akty prawne dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne oraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dodatkowych punktów za osiągnięcia naukowe i artystyczne dotyczącymi stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Podstawa prawna :

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Zarządzenie Nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2014 r. wraz z załącznikami

 

wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi m.in Stypendium Rektora dla najlepszych studentów :

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r.  Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

(należy zwrócić uwagę za które poszczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów )

 

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 

UWAGA: Zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego załączone do wniosku o stypendium socjalne powinno zawierać w nagłówku (obok innych artykułów) także art. 30 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.