Stypendium socjalne na semestr letni

STYPENDIUM SOCJANE DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW – SEMESTR LETNI 2019/2020

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 należy składać na wydziałach, na dyżurach Komisji Stypendialnej UMK, w terminie od dnia 5 lutego do dnia 3 marca 2020 r.

 

Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 – WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2019/2020

 

2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:

 

 

3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:

 

  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2019/2020

 

  • Oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem

 

  • Dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020)

 

  • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

 

W przypadku wątpliwości komisji stypendialnej w zakresie zasadności przyznania stypendium, komisja może prowadzić postępowanie także na podstawie niewymienionych wyżej dokumentów w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego.

 

Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączają aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki