TERMINY Collegium Medicum UMK

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. do godziny 23:59.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 26 października 2020 r. na adres:

.

Komisja Stypendialna Studentów – stypendium rektora

.

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora tylko na podstawie średniej ocen wysyłają tylko wniosek.

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku, które generuje się z USOSweb razem z wnioskiem, nie jest wymagane.

.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

Wyjątkowo (!) studenci odbywający studia poza UMK w ramach programu Erasmus+ lub innego programu wymiany międzynarodowej, oprócz wysłania wniosku pocztą na ww. adres, proszeni są o przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres: katarzyna.michalska@cm.umk.pl

.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do godziny 14:00.

.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres:

.

Komisja Stypendialna Studentów – Wydział ……..

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA STUDENTÓW.

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres:

.

Komisja Stypendialna Studentów – Wydział ….

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Złożenie wniosku w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. skutkuje przyznaniem stypendium od miesiąca października. Po tym terminie stypendium przyznane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM  ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz.

.

 STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. na adres:

.

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział ……

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

.

Złożenie wniosku w terminie do dnia 4 listopada 2020 r. skutkuje przyznaniem stypendium od miesiąca października. Po tym terminie stypendium przyznane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA DOKTORANTÓW

.

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do godziny 14:00.

Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami przesłać pocztą w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres:

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział ……

.

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DOKTORANTÓW

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych otwarty będzie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres:

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział ……

Collegium Medicum UMK
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do właściwego Wydziału.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki