STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW

STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW

.

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie od dnia 14 października br. do dnia 3 listopada br.

.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna Doktorantów – stypendium rektora”) na adres wydziału.

.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski wysłane mailem NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki