Adresy i kontakt Collegium Medicum UMK

STUDENCI

.

Dane kontaktowe w sprawie wniosków o przyznanie Stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych  

.

Komisja Stypendialna Studentów – Wydział Farmaceutyczny

.

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. tel. 52 585 34 00

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

.

Komisja Stypendialna Studentów – Wydział Lekarski

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 33 97; e-mail: ewak@cm.umk.pl

tel. 52 585 33 98; e-mail: anita.dabrowska@cm.umk.pl

.

Komisja Stypendialna Studentów – Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 34 52

e-mail: maciejf@cm.umk.pl

.

Dane kontaktowe w sprawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora i Zapomogi

.

KOMISJA STYPENDIALNA – stypendium rektora (zapomoga)

.

Collegium Medicum UMK: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz,

tel. 052 585 33 57

e-mail: katarzyna.michalska@cm.umk.pl

.

UWAGA STUDENCIE!

.

Jeśli jeszcze nie wskazałeś numeru konta  bankowego w dziekanacie lub zmieniłeś nr konta, do wniosku o stypendium dołącz pismo (w wersji papierowej) z informacją o nr konta lub o zmianie nr konta.

.

DOKTORANCI

.

Dane kontaktowe w sprawie wniosków o przyznanie Stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi

.

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział Farmaceutyczny

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. tel. 52 585 37 01

e-mail: sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl

.

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział Lekarski

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 33 94

e-mail: k.pruszkiewicz@cm.umk.pl

.

Komisja Stypendialna Doktorantów – Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585 34 41

e-mail: szczesniakj@cm.umk.pl

.

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki