Terminy

TERMIN ODBIORU DECYZJI W SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA

 

Komisja stypendialna UMK informuje, że studenci kampusu toruńskiego będą mogli odbierać decyzje  w sprawie stypendium rektora  5 i 6 grudnia w Auli UMK od godziny 9:00 do 17:00, dodatkowy termin i miejsce odbioru decyzji dla studentów studiów niestacjonarnych – sobota, 7 grudnia, Rektorat – IV piętro pokój 408 – od godziny 9:00 do 14:00.

 

 

 

 

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego otwarty będzie do dnia 4 listopada 2019 r. do godziny 15:00.

 

Wnioski o stypendium socjalne nie będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca, tak jak w latach ubiegłych.

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych pozostanie otwarty do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej do dnia 4 listopada br.

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  należy składać na wydziałach na dyżurach komisji stypendialnej.

 

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń) lub Działu Dydaktyki CM – studenci Collegium Medicum UMK.

 

Wyżej wymienione terminy dotyczą także świadczeń dla doktorantów.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE ZAPOMOGI – miejsce składania:

 

Studenci Kampusu Toruńskiego:

– na dyżurach komisji stypendialnej UMK, dawne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK, ul. Gagarina 35, Toruń, sala na półpiętrze:

  • 29.10 godz. 16-18; 5.11 godz. 14-16;  12.11 godz. 16-18;  19.11 godz. 14-16; 26.11 godz. 14-16;  3.12 godz. 14-16;  10.12 godz. 14-16;  17.12 godz. 14-16

– w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK, Rektorat UMK, IV piętro, pokój 408, w czwartek od 11:00 do 15:00

 

Studenci Collegium Medicum UMK – w Dziale Dydaktyki Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)

 

DOKTORANCI składają wnioski o zapomogę na wydziałach, na dyżurach komisji stypendialnej

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPEDIUM REKTORA

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora będzie otwarty od dnia 15 października od godziny 12:00 do  26 października do godziny 14:00

 

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać:

 

Studenci Kampusu Toruńskiego:

Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń, w dniach:

– 22 października br. (wtorek) od godziny 12:00 do 17:00

– 23-24 października br. (środa, czwartek) od godziny 9:00 do 16:00

– 25 października br. (piątek) od godziny 8:00 do 12:00

Rektorat, 4 piętro, p. 408, ul. Gagarina 11, Toruń:

– 26 października br. (sobota) od godziny 9:00 do 14:00 – termin dla studentów studiów niestacjonarnych

 

Studenci Collegium Medicum UMK: Dział Dydaktyki CM (ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pokój 11 i 12), w dniach 22-25 października 2019 r. (wtorek – piątek) w godzinach 8.00 – 14.30  oraz 26 października 2019 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 13.00.

 

Studenci Kampusu Toruńskiego wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS mogą przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wraz ze skanami załączników) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października br. na adres oks@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 26 października 2019 r.

 

 

 STYPENDIA REKTORA DLA DOKTORANTÓW

 

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów otwarty będzie do dnia 4 listopada br.

 

WNIOSKI o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów należy składać na wydziałach na dyżurach Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK do dnia 4 listopada br.

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki