STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Kontakty komisje

 

 

W sprawach pilnych prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dziekanatów zajmującymi się pomocą materialną na wydziałach:

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – tel. 56 611 4442

Wydział Chemii – tel. 56 611 4726

Wydział Farmaceutyczny – tel. 52 585 34 00

Wydział Filologiczny – tel. 56 611 3515

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – tel. 56 611 3281

Wydział Humanistyczny – tel. 56 611 3612

Wydział Lekarski – tel. 52 585 33 97

Wydział Matematyki i Informatyki – tel. 56 611 3403

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tel. 56 611 4714

Wydział Nauk Historycznych – tel. 56 611 3778

Wydział Nauk Pedagogicznych – tel. 56 611 3149

Wydział Nauk o Zdrowiu – tel. 52 585 34 52

Wydział Nauk o Ziemi – tel. 56 611 2585

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych – tel. 56 611 2124

Wydział Prawa i Administracji – tel. 56 611 4108

Wydział Sztuk Pięknych – tel. 56 611 3801

Wydział Teologiczny – tel. 56 611 4990

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Przewodniczący  Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów Kampusu Toruńskiego – Bartłomiej Rosiak

e-mail: bartlomiej.rosiak@gmail.com

 

Studenci Collegium Medicum UMK: tel. 052 585 33 88

 

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej na UMK udziela również specjalista Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

mgr Wojciech Cukrowski

pok.: 408 (budynek Rektoratu UMK)

tel.: 56 611-2073

fax: 56 611-4821

e-mail: wojcuk@umk.pl