STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Kontakty komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK

ul. Gagarina 35 ( dawne studium WFiS ) 87-100 Toruń

Przewodniczący  Odwoławczej Komisji Stypendialnej – Bartłomiej Rosiak

e-mail : bartlomiej.rosiak@gmail.com

 

W sprawach pilnych prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dziekanatów zajmującymi się pomocą materialną na wydziałach.

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – tel. 056 611 4442

Wydział Chemii – tel. 056 611 4726

Wydział Filologiczny – tel. 056 611 3515

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – tel. 056 611 3821

Wydział Humanistyczny – tel. 056 611 3612

Wydział Matematyki i Informatyki -tel. 056 611 3281

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tel. 056 611 4714

Wydział Nauk Historycznych – tel. 056 611 3778

Wydział Nauk Pedagogicznych- tel. 056 611 3149

Wydział Nauk o Ziemi – tel. 056 611 2585

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych – tel. 056 611 2124

Wydział Prawa i Administracji tel. 056 611 4108

Wydział Sztuk Pięknych -tel. 056 611 3801

Wydział Teologiczny – tel. 056 611 4990

 

Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej na UMK udziela również specjalista Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich

mgr Wojciech Cukrowski

pok.: 408 ( budynek Rektoratu UMK)

tel.: 56 611-2073

fax: 56 611-4821

e-mail: wojcuk@umk.pl