Kontakty komisje

 

 

W sprawach pilnych prosimy o kontaktowanie się z pracownikami dziekanatów zajmującymi się pomocą materialną na wydziałach:

 

Wydział Nauk Biologicznych i  Weterynaryjnych – tel. 56 611 4442

Wydział Chemii – tel. 56 611 4726

Wydział Farmaceutyczny – tel. 52 585 34 00

Wydział Humanistyczny – tel. 56 611 3515

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – tel. 56 611 3281,

 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych:

– tel. 56 611 3149 – kierunki pedagogiczne, architektura informacji oraz zarządzanie informacją, bibliologia,

– tel. 56 611 3612 – pozostałe kierunki Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

 

Wydział Lekarski – tel. 52 585 33 97

Wydział Matematyki i Informatyki – tel. 56 611 3403

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tel. 56 611 4714

Wydział Nauk Historycznych – tel. 56 611 3778

Wydział Nauk o Zdrowiu – tel. 52 585 34 52

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – tel. 56 611 2584

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – tel. 56 611 2115

Wydział Prawa i Administracji – tel. 56 611 4108

Wydział Sztuk Pięknych – tel. 56 611 3844

Wydział Teologiczny – tel. 56 611 4990

 

 

Studenci Collegium Medicum UMK: tel. 052 585 33 88

Studenci kampusu toruńskiego UMK: tel. 056 611 20 73 (stypendia rektora i zapomogi)

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki Cookies!
Edycja 2019 - Hubert Długołęcki