STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Generator

Od 1 października 2014 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznawanie świadczeń   pomocy materialnej odbywa się za pomocą generatora znajdującego się w systemie USOSweb. Po uzupełnieniu danych z niezbędnych dokumentów (ich wykaz znajdziesz w zakładce DOKUMENTY) będziesz w stanie wygenerować z systemu oświadczenie o średnich dochodach oraz wniosek o stypendium socjalne, które musisz złożyć w siedzibie komisji stypendialnej.

 

UWAGA STUDENCIE!

 

Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś numeru konta  do systemu USOS zrób to przed wypełnieniem wniosku o stypendium.  W zakładce „Dla studentów” z menu wybierz  „Płatności” i skorzystaj z opcji „konto bankowe – wprowadź/sprawdź numer swojego konta bankowego”

 

Jeśli w systemie USOS jest numer Twojego konta, który jest nieaktualny, zgłoś się do Dziekanatu z prośbą o dokonanie zmiany, zrób to jak najszybciej żeby stypendium trafiło na właściwe konto.

 

Poniżej znajdziesz instrukcję dotyczącą pracy w generatorze wniosków, w module „średnie dochody”.

 

graf6-01