STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Dyżury komisji

Studenci Wydziału Chemii
Sylwia Ksybek
wtorek 9:00-10:00

 

Lucyna Czajkowska
środa 13:00-14:00

 

Patrycja Topka
czwartek 11:45-12:45

 

Studenci Wydziału Humanistycznego

Dziekanat, pokój 107 od poniedziałku do czwartku od 9 do 12.

 

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki:

 

Dyżury w listopadzie odbywać się będą:
7.11. w godz. 8:30 – 13:30
8.11. w godz. 11:30 – 13:30
9.11. w godz. 9:15 – 12:00

 

Od 13 do 30 listopada:
we wtorki w godz. 10:30 – 13:30
w czwartki w godz. 9:30 – 12:30

 

 

Pierwszy dyżur w środę 4 października
(wtorkowy dyżur „stały” nie odbędzie się).

 

Studenci Wydziału Nauk Historycznych:

 

Dyżury Komisji Stypendialnej WNH

od listopada 2017 do lutego 2018:

wtorek 9.00 – 12.00

środa 9.30 – 10.30

czwartek 9.00 – 11.00

 

konsultacje indywidualne w sprawie świadczeń pomocy materialnej

/mgr Małgorzata Buczkowska-prac. Dziekanatu WNH, pok. CO 34/

 

Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych:

24.10 (wtorek) 11:30-14:30

26.10 (czwartek) 11:30- 13:30

ul. Lwowska 1 pokój 339

 

 

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi

Poniedziałek: 10:00-11:00

Wtorek: 10:00-11:00

Środa: 17:00-18:00

 

 

 

Studenci Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych:

poniedziałek                                      11.30 -15:00

wtorek                                               9.00 – 11.30

środa                                                  9.30 – 11.30

czwartek                                           13:00 -15:00

piątek                                                10:00 -14:00

sobota (14.10)                                   9:30 – 13:30

 

 Studenci Wydziału Prawa i Administracji

Wydziałowa Komisja Stypendialna dyżurować będzie w dniach od 30.10.2017 do 10.11.2017 w następujących godzinach:

30.10.2017                            10.00-16.30

31.10.2017                            9.00-15.00

3.11.2017                              10.00-16.00

4.11.2017                              11.00-15.00

6.11.2017                           10.00-16.00

9.11.2017                           10.00-16.00

10.11.2017                         10.00-16.00

 

Dyżury Komisji odbywają się w
Centrum Aktywności Studenckiej
(parter WPiA za szatnią)

 

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych:

 

w semestrze zimowym 2017/2018

 

wtorek           08:00 – 10:00

środa             14:00 – 15:00

 

pokój 131

 

 

Dyżury na pozostałych wydziałach ogłoszone zostaną po ich ustaleniu na wydziałach.