STUDENCIE! IDZIE JESIEŃ SKOŚ STYPENDIUM!


Terminy

Terminy uruchomienia generatora w systemie USOSWeb oraz składania wniosków o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2017/2018 ogłoszone zostaną po ich ustaleniu przez właściwe organy UMK.

 

STUDENCIE!!

Już teraz rozpocznij kompletowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania stypendium!